1. Private levenssfeer
2. Intellectuele eigendom
3. Aansprakelijkheid1. Private levenssfeer

Voor Webshoptraining.com is de eerbiediging van uw private levenssfeer een prioriteit. 
Wij verzekeren u dat uw gegevens in volledige overeenstemming met de wet-
geving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden. 

Met de persoonlijke gegevens die u ons geeft, kunnen wij gunstig antwoorden
op de verzoeken die u tot ons richt wanneer u de website bezoekt en kunnen
we u geregeld op de hoogte houden van activiteiten en nieuwe diensten van
Webshoptraining.com alsmede van product- of dienstaanbiedingen die uw belangstelling kunnen opwekken. Als u NIET ermee instemt dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketingacties, gelieve ons dan een e-mail te sturen naar :

Uw gegevens kunnen worden overgemaakt aan organisaties die verbonden zijn
met Webshoptraining.com opdat zij u product- of dienstaanbiedingen zouden kunnen
zenden, indien u daartoe de toestemming geeft aan Webshoptraining.com op het 
e-mail adres U beschikt steeds over het recht de gegevens te raadplegen en te verbeteren
alsmede er verzet tegen aan te tekenen. Hebt u vragen betreffende de be-
scherming van uw persoonlijke gegevens, contacteer ons dan met een e-mail
naar het adres contacteer de verantwoordelijke van de gegevensverwerking op het volgende adres : 


Webshoptraining.com
Marcel Auburtinlaan 37 bus 3
2600  Berchem (Antwerpen) (België)

U kunt het openbaar register voor verwerking van persoonlijke gegevens
raadplegen, via de Commissie voor Bescherming van de Private Levenssfeer,
op het volgende adres : 

Commissie voor Bescherming van de Private Levenssfeer
Poelaertplein 3
1000 Brussel (België)
http://www.robinsonlist.be

Bij het aansluiten op een site, worden sommige gegevens, navigatievaria-
belen genaamd, automatisch door de browser van de internetsurfer verzonden
naar de site. Deze gegevens vermelden het TCP/IP-adres (een nummer 
waarmee men uw computer op het netwerk kan identificeren), het merk en
de versie van de browser en van het besturingssysteem en de laatst geraad
pleegde webpage. 

Om te vermijden dat iemand ongeoorloofd toegang zou krijgen tot uw gegevens, past 1° Assistance strenge veiligheidsprocedures toe (afgeschermde pagina's) voor het bewaren en verspreiden van de gegevens
die u ons overmaakt. 


2. Intellectuele eigendom 


© 1993 Webshoptraining.com

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden,
animatiefiles, videofiles en hun indeling op deze site zijn onderworpen aan een
copyright en andere beschermingen van het intellectueel eigendomsrecht.
Deze objecten mogen niet voor commerciële doelstellingen of voor verspreiding
worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd en op een andere website
worden geplaatst. Deze site bevat mogelijk ook beelden die onderworpen zijn
aan een copyright van derden.  

Deze website verleent geenszins de toestemming om ons intellectueel eigen-
dom, alsmede dat van derden, te gebruiken.


3. Aansprakelijkheid


Onderhavige site werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een informa-
tieve en evoluerende site. Webshoptraining.com kan in geen geval aansprakelijk
worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt
zou kunnen worden door het gebruik ervan. 

Webshoptraining.com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud
van externe websites die een hypertekst-link geven naar de site van 
Webshoptraining.com of waarnaar de site van Webshoptraining.com een link voorziet.

Klik hier om terug naar boven te gaan.

Prijswijzigingen in EURO onder voorbehoud.

Webshop training
webSHOPtraining Tel. 0473-989887
Tel. 0473-98 98 87
webSHOPtraining.com
 Making your webSHOP profitable