Een rendabele webSHOP komt niet vanzelf! Wij leren u een rendabele webSHOP te maken aan de hand van volgende fases / trainingen :

  • Website bouwen voor niet-technici (5 dagen / cursus 152 blz)(versie september 2017);
  • WebSHOP bouwen voor niet-technici (5 dagen / cursus 232 blz)(versie september 2017).

Webshop training
Webshop training
Om uw website / webSHOP populair èn rendabel te maken, zijn er deze vervolg trainingen

  • Hoog scoren bij Google (5 dagen / cursus van 390 blz)(versie september 2017);
  • E-mail marketing voor niet-technici (1 dag / cursus 152 blz)(versie september 2017);
  • e-HRM (1 dag / cursus 89 blz)(versie juni 2014);
  • Project Management voor niet-technici (832blz) (versie september 2017)

U kan deze trainingen volgen in uw bedrijf of op 27 trainingslokaties naar keuze in België & Nederland.

De cursus worden gegeven in het Nederlands of Engels. Simultane vertalingen zijn mogelijk naar het Duits, Frans, Spaans, Russisch, Portugees, Chinees of Turks.

Welke 5 grote redenen zijn er om opleiding / training te volgen?

A. Het is statistisch bewezen dat medewerkers die regelmatig training krijgen, de meest gemotiveerde 
werknemers zijn, omdat ze zich op die manier meer gewaardeerd voelen en hierdoor minder snel van 
job zullen wisselen;

B. 46% van de ICT-projecten mislukken, omdat ... er geen training is voorzien voor het personeel;

C. Werknemers met paritair comité 218 

D. Geen duur onderhoudscontract;hebben jaarlijks recht op minimum 4 opleidingsdagen;

E. De opleidingsinspanningen die Belgische bedrijven leveren, worden al lang onderschat. Volgens de afspraken in de interprofessionele akkoorden moet, op basis van de sociale balansgegevens, gemiddeld 1,9% van de loonkosten aan opleiding / training worden besteed.

In 2010 bedroeg deze inspanning nog 1,5% en de voorlopige cijfers voor 2011 zijn niet veel hoger.
Voor bedrijven met meer dan 10 werknemers ligt het percentage op 1,7%.

Het is van cruciaal belang dat de opleidingen in de sociale balans 2012 (in te vullen in het voorjaar 
2013) nog beter geregistreerd worden, om sancties te vermijden.

Hieronder kan u uw sociale balans berekenen aan de hand van de Sociale balans calculator.
webSHOPtraining Tel. 0473-989887
Tel. 0473-98 98 87
webSHOPtraining.com
 Making your webSHOP profitable